Kurs

Lyst til å begynne å klatre?

nyebrattkortetHer kommer en liten side med info om hva som trengs for å klatre i klatreveggen vår. Under er en kort oversikt over hvilke krav vi stiller til klatrere, og informasjon om kursene vi tilbyr for å tilfredstille disse kravene:

  • For å klatre hos oss på egenhånd (i klatrer-sikrer par) trenger både sikrer og klatrer et «Brattkort».
  • For å klatre hos oss på topptau (tau som henger klart når vi har klatrevakter til stede) trenger sikrer brattkort eller topptaukort

Kurs blir annonsert på vår facebook side Klatreforum – Ringerike klatreklubb | Facebook.

For mer informasjon bruk skjema her: Kontakt oss

Nybegynner brattkort kurs / grunnkurs inne (aldersgrense 13 år):

Sted og tid: Klatreveggen i flerbrukshallen i Schjongslunden. På hverdager går kursene fra kl 1700-2100.

Pris: medlem/ikke medlem: 900,- / 1200,-
(i tillegg kommer 150,- som betales til NKF ved registrering av brattkortet på brattkort.no)

Påmelding: Kurs blir annonsert på vår facebook side Klatreforum – Ringerike klatreklubb | Facebook.

For mer informasjon bruk skjema her: Kontakt oss

Mål for kurset:
Deltakerne skal få en grunndig innføring i det å klatre innendørs på egenhånd, med hovedfokus på sikringsteknikk og godt sikrings håndverk. Bevistgjøring av potensielle farer forbundet med klatring, og gjøre deltagerne godt skikket til å ta Brattkort testen (se lenger ned på siden).

Kort kursbeskrivelse:
Klatring består av de to hoveddelene klatreteknikk og sikrings håndverk. Kurset vil bli kjørt over en ettermiddag, og en helgedag, samt to-tre egentrenings økter før en kan gå opp til Brattkort testen. Ettermiddags økten vil vare ca 4t og fokusere på enkel klatreteknikk og sikker klatring på topptau. Helgedagen vil fokusere på godt sikringshåndarbeid og klatring på led. Etter selve kursdagene oppfordres deltakerne til å møte opp på klubbkveldene for to-tre egentreningsøkter før de går opp til Brattkort testen (to av disse er inkludert i kursprisen sammen med brattkort testen).

Kurs matriell:
NKF har utarbeidet en plan for kurset. NKF har en egen side om grunnkurs inne finner du her inkludert kursmalen.

Oppfriskningskurs (aldersgrense 13 år):

Sted: Klatreveggen i flerbrukshallen i Schjongslunden. På hverdager går kursene fra kl 1700-2100.

Pris: medlem/ikke medlem: 600,- / 900,-
(i tillegg kommer 150,- som betales til NKF ved registrering av brattkortet på brattkort.no)

Påmelding: Kurs blir annonsert på vår facebook side Klatreforum – Ringerike klatreklubb | Facebook.

For mer informasjon bruk skjema her: Kontakt oss

Mål for kurset:
Å forberede deltakere med litt klatreerfaring til å ta Brattkort testen ved å gå gjennom korrekte sikringsmetoder, krav til sikker klatring og opptreden på en innevegg.

Kort kursbeskrivelse:
Kurset gjennoføres en ettermiddag eller helgedag (ca. 4t) med vekselvis demonstrasjon, egenklatring, og veiledning. Etter selve kursdagene oppfordres deltakerne til å møte opp på klubbkveldene for to-tre egentreningsøkter før de går opp til Brattkort testen (to av disse er inkludert i kursprisen sammen med brattkort testen).

Kurs matriell:
NKF har utarbeidet et forslag til kursmal for oppfriskningskurset.

Brattkort testen:

Brattkort testen er utarbeidet av NKF i sammarbeid med klatrevegger landet over for å sikre trygg klatring på våre innevegger.

Brattkort forutsetter at klatreren har fylt 13 år og oppfyller de to kravene under, som er like viktige:

  1. Klatreren må gjennomføre og bestå Brattkortprøven
  2. Klatreren må lese gjennom ansvarserklæringen for Brattkort, og akseptere denne ved å signere på det midlertidige Brattkortet (brattkortheftet) samt ved å krysse av i registreringskjemaet på brattkort.no ved registrering.’

En video av en typisk brattkort test kan ses under, mens mer info finnes på Brattkort.no. Der finner du også ansvarserklæringen.

Klatreteknikkurs nivå 1

Sted: Klatreveggen i flerbrukshallen i Schjongslunden.  På hverdager går kursene fra kl 1700-2100.

Pris: medlem/ikke medlem: 450,- / 600,-

Påmelding: Kurs blir annonsert på vår facebook side Klatreforum – Ringerike klatreklubb | Facebook.

For mer informasjon bruk skjema her: Kontakt oss

Mål for kurset: Deltakerne skal få en innføring i grunnleggende teknikk, fot- og gripeteknikk, jobbe med tyngdepunkt og balanse, utvide bevegelses repertoar.

Kort kursbeskrivelse: Kurset passer for deg som har lite klatrekunnskap- rute grad opp til 6. Du lærer hvordan man beveger seg i veggen uten å pumpe ut etter kort tid. Kurset gir deg en innføring i grunnleggende klatreteknikk. Du får brukt kreftene dine mer økonomisk og blir kjent med klatrerens tankemåte