Vedlikehold i klatreveggen uke 33

Vedlikehold i klatreveggen uke 33

Som en del av periodisk renhold i Hønefoss Arena, skal vegger og tak i klatregropa vaskes i uke 33

Det vil samtidig gjennomføres halvårlig kontroll av klatreveggen.

 

Dette medfører at det vil være stengt tirsdag 11.08 og onsdag 12.08, eventuelt også formiddag torsdag 13.08. (pga opprydding og uthenting av lift)

Nærmere informasjon om avsluttet arbeid og åpning kommer.