Bli medlem

Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen til Ringerike Klatreklubb.

Vi har akkurat byttet system fra NIF sitt KlubbAdmin og MinIdrett til Medlemsnett fra Sparebank1. Alle som har meldt seg inn via NIF sitt system før 12. mars 2015 har blitt inkludert i det nye systemet.

Pris medlemskap 2016: Enkeltmedlem kr 150, familie (2 eller fler i samme husstand) kr 300

Slik blir du medlem i Ringerike klatreklubb:

Fyll inn informasjonen i skjemaet nedenfor. Dine data vil da bli registrert hos oss. En gang annenhver måned vil nye registrerte medlemmer bli inkludert i faktureringssystemet og fakturert for inneværende år.

Ved familiemedlemskap, må hvert enkelt medlem i husstanden registreres med samme fakturamottaker. Systemet registrerer da alle automatisk i familemedlemskapet (kr 300)

Velkommen til oss!