Bli medlem

Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen til Ringerike Klatreklubb.

Vi bruker medlemssystemet Medlemsnett fra Sparebank1.

Pris for medlemskap er kr 100,- per person.

Slik blir du medlem i Ringerike klatreklubb:

Fyll inn informasjonen i skjemaet nedenfor. Dine data vil da bli registrert hos oss. En gang annenhver måned vil nye registrerte medlemmer bli inkludert i faktureringssystemet og fakturert for inneværende år.

Ved familiemedlemskap, må hvert enkelt medlem i husstanden registreres med samme fakturamottaker. Systemet registrerer da alle automatisk i familemedlemskapet og sender kun faktura til fakturamottaker.

Velkommen til oss!