Orden og renhold i klatreanlegget

Orden og renhold i klatreanlegget

For at vi skal kunne bevare klatreveggen vår og anlegget rundt i mange år fremover, uten for store kostnader til vedlikehold og utskifting av inventar og installasjoner, er det veldig viktig at alle brukere bidrar.

Vi henstiller derfor, igjen, til at;

– Alle rydder etter seg og tar med søppel ut av anlegget og kaster i kildesortering ved Narum.

(pga av plassbehov for kildesortering vil dette ikke bli installert ved klatreveggen)

Tomflasker kastes i plast eller pantes.

– Alle tar med seg private eiendeler hjem.

– Alle tørker/vasker etter seg ved søling av f.eks. mat/drikke og løskalk.

– Alle bruker papp/plast til oppbevaring og servering av mat og drikke. Glass og porselen er FORBUDT!

Dersom disse anbefalinger ikke følges og at dette ikke blir bedre snarlig, må vi desverre vurdere tiltak og mere forbud. Vi håper på forståelse for dette og vi er de første til å beklage at det desverre er noen få som da ødelegger for alle.

Ta ansvar! Så blir det mye hyggeligere for alle å bruke klatreveggen.

Hilsen Driftsgruppa