VIKTIG INFORMASJON VEDR. BYGGING AV NY KLATREVEGG/BULDER

VIKTIG INFORMASJON VEDR. BYGGING AV NY KLATREVEGG/BULDER

I forbindelse med bygging av ny klatrevegg/buldrehule og periodisk/årlig kontroll, vil hele klatreveggen være stengt f.o.m. mandag 6. juni t.o.m. mandag 13. juni.

Det skal også utføres arbeid på overrislingsanlegg og installeres mere lys. Det kan bli nødvendig å gjøre noe av dette i uke 24 og 25. Det vil i såfall bli begrenset buldremulighet i korte perioder.

Det tas forbehold om endringer.

Vi gleder oss til å ønske velkommen til mere og bedre klatring og buldring!