Klatreveggen

Åpningstider gjeldende fra uke 20-24.

Mandag- fredag      08.00 – 20.00

Lørdag      10.00 – 16.00

Søndag     12.00 – 18.00

NB NB NB. 3, 4 og 5 juni er hallen stengt.

Sommertider fra uke 25-32.

Mandag – onsdag – fredag       08.00 – 16.00

Tirsdag – torsdag        08.00 – 21.00

Lørdag    10.00 – 16.00

Søndag   12.00 – 18.00

NBNBNBNBNB!!! Uke 27,28,29,30 er hallen stengt LØRDAGER og SØNDAGER.

 

Åpningstider

Mandag-torsdag      08.00-22.00

NB! Inngang stenger kl 21.00

Fredag                         08.00-21.00

Lørdag                         10.00-18.00

Søndag                        10.00-18.00

Klatreveggen er ubemannet på dagtid.

Det er viktig å gjøre seg kjent med regler for bruk av klatreanlegget på denne siden og på oppslag ved inngangen.

Klatreveggen kan være bemannet med klatrevakt på hverdager kl 17-21, lørdag 10-14 og søndag kl 12-16.

Fem taulinjer er fixert med snor så eget tau kan dras opp for topptauklatring. Viktig at snor dras opp etter klatring. Tau og snor skal ALLTID gjennom begge karabinere i toppankeret.

 

Priser:                   medlem/ ikke medlem

Drop-in:                       75,- / 100,-

Årskort:                  2000,- / 2500,- (gyldig fra kjøpt måned, signeres ved utlevering)

Leie av utstyr              50,-/ 75,-

Betal før klatring, i nettbutikkmCash , Vipps hos Baker Narum i Hønefoss Arena.

Årskort fås av klatrevakt ved fremvisning av kvittering.

Det er kun mulig å leie utstyr når det er klatrevakt tilstede.

(for å være sikker på at utstyrsleie er mulig når du ønsker å klatre, spør herDette er en Facebook gruppe som våre medlemmer bruker for å finne klatrepartner, dele erfaringer og stille spørsmål)

 

Lyst til å begynne å klatre?

nyebrattkortetHer kommer en liten side med info om hva som trengs for å klatre i klatreveggen vår. Her kommer en kort oversikt over hvilke krav vi stiller til klatrere, og hvilke kvalifikasjoner / kurs / arrangementer vi tilbyr for å tilfredstille disse kravene:

  • For å klatre hos oss på egenhånd (i klatrer-sikrer par) trenger sikrer et «Brattkort». Dvs.
  • For å klatre hos oss på topptau (tau som henger klart når vi har klatrevakter til stede) trenger sikrer brattkort eller topptaukort

Kan jeg lære opp en som ikke har Brattkort?

Om du selv har Brattkort og har fylt 18 år, kan du vanligvis ta med deg en person som ikke har Brattkort og la denne personen klatre mens du selv sikrer. Du kan også la denne personen øve seg på å sikre, men bare under kontinuerlig tilsyn av en person som har Brattkort. Ref. brattkort.no/vanlige-spørsmal

 

Informasjon om kurs og brattkort test:

Informasjon om topptau/familie kurs, nybegynner/brattkort kurs, oppfriskningskurs, og brattkort testen ligger på Kurs siden.

 

Regler for klatreveggen og buldring:

For å klatre i vår vegg må en ha brattkort, følge klatrevett-plakaten, ha godtatt ansvarserklæringen, og holde gyldig kvittering for betalt inngang. Prisene for inngang er differensiert for medlemmer / ikke-medlemmer.

NB: Pga. sikkerhet er det ikke ønskelig at barn ferdes i klatregropa uten oppsyn av foreldre/voksne. Dette gjelder også «buldrehula». Se også informasjon om regler og sikkerhet (oppslag i hallen), FØR klatring/buldring.

Tilgang til klatregropa krever gyldig betalt inngang.

Familieklatring / barneklatring:
Siden klatring er en risikosport og det fordrer ett en-til-en forhold mellom sikrer og klatrer har ikke klubben mulighet til å tilby barneklatring på lik linje som fotball, håndball, etc. Derimot kan vi tilby kursing og opplegg for at foreldre sammen med barna skal få en possitiv, spennende, og sikker opplevelse av den gleden det er å klatre. Vi anbefaler alle foreldre med barn som ønsker å klatre at de melder seg på et topptau kurs sammen med barna (se Kurs siden for info). Når vi har samlet en kritisk masse med engasjerte foreldre vil vi sette opp en egen ettermiddag hvor de letteste rutene er forbeholdt familieklatring. For mer informasjon og evt ønske om plass på aktivitet send oss en mail